Operation främre korsband

Operation främre korsband

Operationsmetod

Vid främre korsbandsoperation används en sena för att bygga upp ett nytt korsband d.v.s. man gör en plastik eller rekonstruktion. Vanligast är att man tar en sena från lårets baksida (sk. Hamstrings). Alternativ till denna metod är att använda knäskålssenan (en tredjedel i mitten av senan). Operationsmetoden är den samma både vid en färsk som vid en gammal korsbandsskada.

Anledning till operation

Patienter med gamla korsbandsskador som, trots träning, har problem och ej känner sig stabila i knäet kan bli hjälpta av en korsbandsoperation. Om korsbandsskadan diagnosticeras tidigt så kan skadan behandlas med eller utan operation. Många faktorer övervägs för att bestämma operativ eller icke-operativ (=konservativ) behandling. Faktorer som bedöms är exv. hur ostadigt knäet är; fritidsaktivitet (vilken idrott); typ av arbete mm.

Teknisk beskrivning

Operationen i knäleden utförs med hjälp av ett artroskop (=titthålskirurgi). Knäleden behöver då ej öppnas utan artroskopet fungerar som ett mikroskop och bilden förstoras upp på en TV-skärm. Med denna teknik kan man med hög precision utföra operationen i knäet. Vid främre korsbandsoperation används en sena för att bygga upp ett nytt korsband. Vanligast är att man tar en bit från knäskålssenan (en tredjedel i mitten av senan). Alternativ till denna sena är senor från lårets baksida (sk. Hamstrings). En lite större öppning måste göras för att senan skall kunna tas ut. Därefter borras ett hål med mynningen där tidigare korsband suttit både på skenbenet (=tibia) och lårbenet (=femur). Med trådar, som fästs i senan, dras det nya korsbandet på plats. Om man valt knäskålsena fixerar man den med en skruv i tibia och en i femur. Skruven i femur kan antingen skruvas inifrån och ut eller utifrån och in, vilket skiljer mellan olika kirurger.

Risker för framtiden

Vid operation finns det alltid risk för infektioner. Vid artroskopisk kirurgi är risken betydligt mindre eftersom leden ej behöver öppnas. Dessutom sköljs leden kontinuerligt med en steril koksaltlösning. Blodpropp i benet kan också inträffa i samband med knäoperationer. Till vissa patienter ges blodförtunnade medicin i förebyggande syfte då exv. P-piller, rökning, kraftig övervikt, proppbildning i släkten är faktorer som ännu mer ökar risken för blodproppsbildning i benet.

Hur lång tid tar operationen/Vårdtid/Rehabilitering

Korsbandsoperationen utförs vanligen tidigast 6-8 veckor efter skadan eftersom rehabiliteringen blir mycket svårare om inte en hygglig rörlighet uppnåtts innan operation. Operationen föregås av ett inskrivningstillfälle för att tillsammans med läkare, sjuksköterskor och fysioterapuet gå igenom de olika momenten som är av betydelse inför operationen. Fysioterapeuten testar då också hur stort glapp du har i knäet mm. Man kommer sedan operationsdagen och går hem samma dag. Efter operationen för du träffa fysioterapeuten som hjälper dig att komma igång med övningar. Rehabilitering efter korsbandsoperation sker med ett upptrappande program över en tidsperiod på minst 6 mån, oftast 9-12 mån. Första 2 till 4 veckorna tar man sig fram med kryckor och tränar mest rörelseövningar. Man får belasta benet direkt efter operation men musklerna måste tränas för att man skall kunna kontrollera benet utan kryckor. I slutet av rehabiliteringstiden blir övningarna mer och mer idrottslika. Om fullgod styrka och balans uppnåtts vid 6 månader så kan man återgå till full träning inom sin idrottsgren.

Förberedelser/Eftervård

Inför operation skall rölighet och styrka vara så bra som möjligt för att underlätta rehabiliteringen efter operationen. Kvällen innan operation skall du duscha och använda ett bakteriedödande tvål-schampo som heter ”Descutan” och som finns på Apoteket. Du upprepar samma procedur på morgonen och tar på dig rena nytvättade kläder.

Hur många görs per år

Ca 3500 korsbandsoperationer utförs varje år i Sverige.

Blir man bra efter operationen

Man kan räkna med ca 85 % bra resultat efter främre korsbandsoperation med dagens teknik.

Hur blir man kontrollerad efter operationen

Om stygn eller metallclips (=staples) skall tas bort får man ett återbesök 2 veckor efter operation. Därefter ett läkarbesök 6 veckor efter operation. 6 månader efter operation kallas du till ett besök för att kontrollera styrkan i benet, göra enbens hopp mm. I nära anslutning till detta besök blir det också ett besök hos läkaren.

Inverkan på framtida idrottsförmåga

Om knäet blir stabilt efter operation och inga andra skador föreligger – återgår de flesta patienterna till sina tidigare idrotter.

Risker för framtiden

Det är procentuellt vanligare med tidiga förslitningar hos korsbandsskadade än hos oskadade knän. Vilken faktor som är viktigast för att få tidig förslitning, i dessa fall, är ännu inte klarlagt.