Meniskskada

Anatomi/Egenskaper

Meniskerna är två halvmånformade stötdämparskivor i knäet. De har viss cirkulation och små skador kan speciellt hos yngre läka av sig självt.

Funktion/Betydelse

Stötdämpning – minskar viktbelastningen på ledytorna upp till 5 ggr.

Förekomst/Riskgrupp

Vanligt.

Hur uppkommer skadan

Hos yngre som har mer elastiska menisker fordras i regel ett kraftigt vridvåld. Hos äldre kan meniskerna gå sönder lättare, t.ex. vid huksittande.

Symtom

Smärta, svullnad i leden. Ibland låsningar eller upphakningar.

Hur kan man behandla skadan själv

Undvika att belasta knäet för mycket – då blir det svullet och besvären större. Antiinflammatorisk medicin kan lindra.

Hur behandlas skadan

Sjukgymnastik, ibland behövs även operation.

Risk med obehandlad skada

Vid upphakningar kan en trasig menisk skava på ledytorna.

Träning efter operation

Rehabiliteringsträning.

Inverkan på framtida idrottsförmåga

Besvären avgör aktivitetsgraden – det som har hänt har hänt.

Risker för framtiden

Ledyteskador = broskslitage