Främre korsbandsskada

Främre korsbandsskada

Anatomi/Egenskaper

Knäleden stabiliseras både aktivt (av muskler) och passivt (av ledband och menisker). Främre korsbandet är ett ca.1cm-tjockt, 2,5 cm långt, ledband som sitter mitt inne i knäleden och förlöper i kors med det bakre korsbandet, därav namnet.

Funktion/Betydelse

Korsbanden tillsammans med sidoledband och menisker ”styr” knäleden till en harmonisk rörelse så att största möjliga rörelse kan utföras med bästa tänkbara stabilitet.

Förekomst/Riskgrupp

Främre korsbandsskada förekommer i alla åldrar men är vanligast hos högaktiva personer i åldern 14 – 30 år. Främre korsbandsskada förekommer oftast inom idrotter som basket, handboll, fotboll, alpin skidåkning m.fl. Skadan kan dock uppstå vid vilken annan aktivitet som helst om knäleden okontrollerat ”vrids till”.

Hur uppkommer skadan

Främre korsbandet kan lätt skadas vid vridskador ofta i kombination med att knäet kommer i något ytterläge som exempelvis översträckning eller kombination med kraftig inbromsning.

Symtom

När korsbandet vid skadetillfället brister upplever många patienter att det ”smällde till”, eller ”var något som brast” eller att ”knäet vek sig”. Oftast svullnar knäet inom någon eller några timmar. Många andra knäskador som exempelvis när knäskålen hoppar ur led kan upplevas mycket likt en korsbandsskada.

Hur kan man behandla skadan själv

Linda knäet med måttligt tryck så snart som möjligt efter skadan, vilket kan hjälpa till att begränsa svullnaden. Att kombinera med kyla kan hjälpa till i smärtlindrande syfte. Man måste komma ihåg att alltid skydda huden när man använder ”kylpåse”. Denna typ av skada bör alltid bedömas av kunnig läkare.

Hur behandlar en läkare skadan

Kunnig läkare inom området kan oftast med en undersökning konstatera om någon allvarlig ledbandskada har uppstått eller ej. Knäet brukar också röntgas för att utesluta eventuella benbrott i leden. Om man konstaterat att främre korsbandet har ”gått av” så kan skadan behandlas med eller utan operation. Många faktorer övervägs för att bestämma operativ eller icke-operativ (=konservativ) behandling. Faktorer som bedöms är exv. hur ostadigt knäet är; fritidsaktivitet (vilken idrott); typ av arbete mm.

Risk med obehandlad skada

En obehandlad främre korsbandsskada skall bedömas enligt ovan. Om knäet är ostadigt och patienten har ett mycket aktivt liv, kan ytterligare skador uppstå i knäet.

Träning efter operation

Rehabilitering efter korsbandsoperation sker med ett upptrappande program över en tidsperiod på minst 6 mån, oftast 9-12 mån. Första 2 till 4 veckorna tar man sig fram med kryckor och tränar mest rörelseövningar. Man får belasta benet direkt efter operation men musklerna måste tränas för att man skall kunna kontrollera benet utan kryckor.

Inverkan på framtida idrottsförmåga

En obehandlad korsbandsskada med samtidig kvarstående instabilitet medför att knäet kan ”ge vika” vid försök till idrott speciellt där moment med snabba stopp och vridningar ingår som exv. basket, handboll, fotboll m.fl.

Risker för framtiden

Det är procentuellt vanligare med tidiga förslitningar hos korsbandsskadade än hos oskadade knän. Vilken faktor som är viktigast för att få tidig förslitning, i dessa fall, är ännu inte klarlagt.