Artroskopisk operation av knä

Artroskopisk operation av knä

Anledning till operation

Misstänkta skador av knäledens beståndsdelar (menisker, korsband, ledband och broskytor). Se även meniskoperation. Långdragna svullnadsbesvär i knäleden för ex vis vävnadsprovtagning av inflammerad vävnad för mikroskopisk undersökning.

Teknisk beskrivning

Operationen göres med fördel i lokalbedövning men kan också göras i narkos eller ryggbedövning. Doktorn gör 2-3 små hål kring ditt knä. Genom ett hål tittar doktorn in med en kamera (ett smalt rör med en fiberoptik). Leden fylls med koksaltlösning via detta rör. Via det/de andra hålet/n kan man känna på alla strukturer i knäet med en liten hake och vid behov ta prover samt åtgärda menisk- och broskskador. När operationen är klar töms knäleden på koksaltlösningen och såren tejpas ihop. Du får även ett förband kring knäleden som ska sitta kvar 1-2 dygn.

Risker för framtiden

Infektion < 1%.

Hur lång tid tar operationen/Vårdtid/Rehabilitering

Operationstid 5-30 minuter. Operationen göres med fördel i lokalbedövning.

Förberedelser/Eftervård

Noggrann tvätt med desinficerande tvål 2 gånger. Fasta enligt instruktion 6 timmar innan operation. Efter operationen får man belasta fullt på benet men skall undvika långpromenader de första 2-3 dygnen för att undvika svullnadstendens i knät. Vid behov får du recept på inflammationsdämpande medicin av doktorn. De små såren tejpas ihop och de läker på en vecka. Under den tiden skall knäet plastas in när du duschar. Tejpen tar du själv bort efter en vecka. Kryckor behövs ej.

Operationstid 5-30 minuter. Operationen göres med fördel i lokalbedövning.

Hur många görs per år

I  Sverige görs ca 30 000 knä artroskopier per år.

Blir man bra efter operationen

Ingreppet leder till diagnos.

Hur blir man kontrollerad efter operationen

Enbart vid behov t ex vid diagnosticerad broskskada som kan behöva åtgärdas i en andra seans.

Inverkan på framtida idrottsförmåga

Knäet är känsligt för ansträngning under 2-3 veckor efter ingreppet. Detta är dock individuellt och naturligtvis beroende på vilket/vilka fynd som gjordes i knäet.

Risker för framtiden

Inga kända.