Invärtes medicin

Invärtes medicin

Invärtes medicin

Diagnoser/besvär inom invärtes medicin

 • Blodtryck

 • Oregelbunden hjärtrytm

 • Bröstsmärtor (OBS! Ring 112 vid akuta bröstsmärtor)

 • Andfåddhet

 • Astma

 • KOL

 • Känd allergi

 • Trötthet

 • UVI

 • Bedömning av tumörer, även bröst

 • Övre luftvägsinfektioner

 • Halsont