Cystoskopi

 

Cystoskopi är en undersökning som görs för att bedöma hur urinröret och urinblåsan ser ut och för att klarlägga om det finns några sjukliga förändringar.

Undersökningen sker i lokalbedövning, vilket innebär att slemhinnan i urinröret bedövas genom att ett bedövningsmedel i gelform sprutas in i urinröret.

Vid undersökningen får man ligga på rygg på ett undersökningsbord. Området kring urinröret tvättas och kläds med sterila handdukar varefter urinröret bedövas. Ett böjbart rörformigt instrument förs in i urinröret. Genom instrumentet kan man se hur urinblåsan och urinröret ser ut. Efter undersökningen kan urinröret kännas irriterat och urinen kan bli blodtillblandad. Dessa besvär brukar snabbt försvinna och kräver då ingen särskild åtgärd. OBS! Viktigt! Om Du får feber och/eller  svårt att kasta vatten – tag kontakt med sjukvården.

Viktigt inför undersökningen: Undersökningen ställer stora krav på renlighet och det är därför viktigt att Du duschar på morgonen före undersökningen.