Allmän & urologisk kirurgi

Allmän & urologisk kirurgi

Allmän & urologisk kirurgi

Urologmottagningen på Läkarhuset Strömmen har samverkansavtal inom Region Östergötland, vilket innebär att besöken kostar 200:-. Vi tar även emot utomlänspatienter, försäkringspatienter och privata patienter.

Urologi

Vi gör utredningar och behandlingar inom urologi på följande:

 • LUTS
 • Urinflödesmätning.
 • Prostataundersökning som omfattar prostatapalpation och ultraljudsundersökning
 • Prostata/pungbesvär och besvär från perineum (=”området motsvarande en cykelsadel”)
 • Prostatacancerutredningar (Utredning av förhöjt PSA, inkl ultraljudsledda systematisk- och MR-vägleddvävnadsprovtagning)
 • Erektionsproblem.
 • Peyronies sjukdom/Induratio Penis Plastica (”sned penis”)
 • Manlig sterilisering (vasektomi)
 • Förhudsproblem
 • Vattenbråck (hydrocele och spermatocele)
 • Återkommande urinvägsinfektioner.
 • Cystoskopi

Dagoperationer inom urologi, t ex:

 • Operation av vattenbråck/pungbråck/Spermatocele
 • Manlig sterilisering
 • Omskärelse – Circumcision m.m, endast på medicinsk bakgrund.
 • Cystoskopi